Skip to content

FINAL

JSON

NIPT: K81311012P
Administrator: Majlinda Demko
Objekti i Veprimtarisë: Qira Financiare, kredi dhënie. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe: të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira ose vënien e hipotekave, pengjeve, barrëve siguruese apo çfarëdolloj garancie tjetër, edhe në favor të të tretëve, që mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë; të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për 2 realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Për më tepër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi. Për të gjitha format e kredi dhënies.
Emërtime të tjera Tregtare: FINAL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.01.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000 000
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Elvin Guri, Adrian Koni, Steven Gordon Grunerud
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë" -
Nr.11 -
Dt: 20.02.2009 -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Pallati 11/1, shkalla 1, Apartamenti 16, kati 5

Adresa:
Durrës Lagjja nr 5, rruga Mujo Ulqinaku, Pallati Arvi, Kati II KORCE Lagjja Nr 3, Rruga "Sofokli Maliqari", Vila Nr 7

Faqja Web:
www.fin.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 807 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 869 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -6 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -15 032,00