Skip to content

Elektro-Servis
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-18 08:50:36
JSON

NIPT: K81313011R
Administrator: Julian Alvora
Objekti i Veprimtarisë: Importi - eksporti,shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem.Importi - eksporti,shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike,elektronike,lende te pare per industrine,materiale ndertimi e hidrosanitare,pajisje zyrash,kancelari,pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji,pajisje teknologjike etj.Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit.Manaxhimi i qendrave tregtare,bareve,restoranteve.Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e biznesit,manazhimit,taksave etj.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Kryerja, realizimi dhe ofrimi i shërbimeve të kujdesit ndaj klientit, realizimi i Tele-shitjeve si dhe realizimi dhe ofrimi i shërbimeve të Programeve të Besnikërisë per Shoqëri të shitjes me pakicë. Krijimi i faqeve web, platformave elektronike ne Internet dhe/ose intranet dhe aplikacioneve me synim zhvillimin e aktivitetit te shoqerise ose ne lidhje me te ose per dhenie sherbimesh per pale te treta edhe nepermjet pajisjeve elektronike te komunikimit ne distance. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shcqerise, qe nuk ndryshojne aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Elektro-Servis
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/01/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 873 005,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 18.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021, terhequr nga QKB date 18.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “Elektro-Servis”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper janë:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 90% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 90% të kapitalit të “Elektro-Servis”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.01.2008.

Juljan Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, (Kontroll mbi forma të tjera) prej 10% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.01.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Farke AB 801 DV
II. Tirane Farke AB 324 BB
III. Tirane Farke Wolksvagen Caddy me targe AA 619 XY
IV. Tirane Farke AB 328 AZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke Lagjja Selitë, Rruga Shkëlqim Fusha, Pallati Matrix Konstruksion Nr. 1, Kati 0 dhe +1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 09.01.2015
Vendim Korrigjimi i Zmadhimit të Kapitalit datë 31.07.2018
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 16.12.2019
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 05.01.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 18 551 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 632 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 32 106 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 369 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 176 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -11 076 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 355 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -17 210 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 536 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 299 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 67 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -5 357 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -3 750 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:165 368 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:164 564 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:184 078 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:139 380 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:94 155 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 717 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:50 523 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 24 628 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 38 742 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 024 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 916 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 936 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 17 481 406,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli