Skip to content

D & L ADMINISTRIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: K81602002S
Administrator: Daniela Leskaj
Objekti i Veprimtarisë: Keshillim dhe admnistrim per krijimin, realizimin zhvillimin e marketingut te qendrave tregtare te banimit, pasuri keto te shoqerise ose ne pronesi te shoqerive te tjera, personave fizike apo juridike te diet e autorizojne shoqerine per administrim. Menaxhim i zonave tregtare dhe komplekseve te banimit ndermjet perceptimit te qirave, huaperdorjeve administrimit te sherbimeve ne rolin e qiradhenesit, huadhenesit, perfaqesuesit te pronareve etj. Promovimi dhe realizimi per llogari te vet apo te pales se trete te qendrave tregtare ne cdo lloj forme. Administrimi i qendrave tregtare, komplekseve te banimit, komplekseve industriale ne bashkepronesi.Promovimi i qendrave tregtare nepermjet operacioneve reklamuese, dhe asistence per menaxhimin e shoqatave te tregtareve te ketyre qendrave, si dhe ne qendrat historike. Marketingu e lokaleve tregtare nepermjet shitjes, qerase, dhenies ne perdorim apo cdo lloj maredhenie tjeter kontraktore te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria mund te permbushe ne pergjithesi cfaredolloj operacioni tregtar, industrial, financiar pasurie te tundshme apo te patundshme, te nevojshem ose te vlefshem per arritjen e objektivit. Krijimi i maredhenieve kontraktore, qofte direkt apo indirekt, pjesmarje apo nderhyrje ne shoqeri apo ndermarje te tjera per realizimin e projekteve dhe kontratave sipas objektit te mesiperm. Kryerja e te gjitha operacioneve tregtare qe lidhen drejteperdrejte ose indirekt me aktivitet e lartepermendura, te njejta ose te lidhura me to, kontaktimi me persona fizike dhe juridike vendas apo te huaj per gjetjen e tregjeve tre reja te punes te shoqerise. Bar Kafe. Organizim, distribucion, dhe shfaqja publike e veprave Filmike. Aktivitet kend lojerash per femije e te rritur. Parkim autoveturash;
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.03.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Godina B, 6 Kate, Kati Perdhe

Adresa:
TIRANE Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Frang Bardhi, Godina Kristal Center, Parkimi Nentokesor Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr.5, Rruga Frang Bardhi, Qendra Kristal nr.1, kati 1, ambjenti nr.33.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -12 750 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 148 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 957 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 915 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 007 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:91 621 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:100 274 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 103 603 918,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016