Skip to content

FUSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-16 08:51:27
JSON

NIPT: L02117502L
Administrator: Elton Shala
Objekti i Veprimtarisë: Përpunim aktiv metalesh dhe gurësh të çmuar dhe jo të çmuar në përgjithësi si vet ashtu nëpërmjet të tretëve. Import të lëndës së parë dhe llojeve të bizhuterive gjysëm të përpunuara. Punime bizhuterie të çdo lloji. Import, eksport bizhuterish. Tregtimi i bizhuterive me pakicë e shumicë. Shkrirje e argjendit, bakrit, bronxit për të krijuar unaza, varëse, kapëse varësesh, forma të llojeve të ndryshme, byzylyqe, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: FUSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/09/2010
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 600 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “SUMMERTIME”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25/03/2022, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21525503D, me adresë aktuale në Durres Lagjja Nr.15 Rruga "Aleksander Goga", prane ish NT Durres, Nr. Pasurie 1/420 Z.K. 8511, dhe me administrator Matteo Fortin. Ortakët e shoqërisë janë Fabio Aguti 25%, Alessandro Giorgi 25%, Emilia Neri 25% dhe Fabio D’annunzio 25%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 12.04.2023, terhequr date 08.07.2022, Pronaret perfitues te subjektit “FUSION”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë.

Fabio Aguti, shtetas italian, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të “SUMMERTIME” – shoqëri mëmë për 100% të kapitali të “FUSION”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.05.2022.

Emilia Neri, shtetase italiane, e datelindjes 1974, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të “SUMMERTIME” – shoqëri mëmë për 100% të kapitali të “FUSION”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.05.2022.

Alessandro Giorgi, shtetas italian, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të “SUMMERTIME” – shoqëri mëmë për 100% të kapitali të “FUSION”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.05.2022.

Fabio Dannunzio, shtetas italian, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zotëron 25% të kapitalit të “SUMMERTIME” – shoqëri mëmë për 100% të kapitali të “FUSION”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.05.2022.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “AMF ADRIATICA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/11/2022, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22315001S, me adresë aktuale në Tirane Nj. A. nr. 5, Rr. Abdyl Frasheri, P. 31, kati 3, dhe me administrator Eros Mancabelli, Massimo Simionato dhe Fabio Aguti. “FUSION” zotëron 40% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.09.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Lagja 15, Rruga Aleksander Goga, tek ish-magazinat e NT Durres

Adresa:
I. Durres Rruga Aleksander Goga, nr pasurie 24/312, Zk 8511, Vol.43, Durres
II. Durres Lagjja 15, Rruga Aleksandër Goga, Zona Kadastrale 8511, Nr. Pasurie 24/225
III. Durres Xhafzotaj Lagjja Partizani, 4 Rruget Shijak, Godine 3-kateshe nr. 6, Kati I-re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Miratim i Raportit të Ekspertit Kontabël datë 18.11.2012
Raport i Ekspertit Kontabël datë 10.11.2012
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 20.05.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 16.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 35 300 566,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 44 796 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 226 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 361 604,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 501 898,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 975 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 293 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 709 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 26 336 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 022 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 390 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -146 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:203 733 038,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:154 279 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:94 195 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:79 544 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:89 771 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:84 526 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:90 274 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 901 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 77 289 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 162 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 27 457 544,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli