Skip to content

TRIOS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-03 10:26:56
JSON

NIPT: L12805203J
Administrator: Klodjan Sula
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi me shumice i naftes, gazit,nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendet djegese, me kodin VIII.1.A. Aktivitet ndertime civile (publike) dhe private. Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim ne fushen e ndertimeve civile, ushtarake si dhe objekte te tjera si rruge, ura, kanalizime etj. Zyre konsulence juridike dhe ekonomike. Tregtim me shumice dhe pakice, Import-Eksport i makinerive te ndryshme (Gjeneratore, Eskavatore, Kamiona, makina, Trasformatore,etj.), pajisjeve dhe pjeseve te kembimit te makinerive te renda (te reja dhe te perdorura). Import-Eksport te materialeve te ndryshme ndertimi (skela, shtylla betoni, panele, lende drusore, etj.) si dhe Vajra Lubrifikante. Transport per Palen e trete brenda vendit. Tregetimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve perfshire ato bio si dhe lendet djegese me kodin VIII. 1, A, solar kategoria IV/B, Bitum kategoria V/A, Mazut Kategoria V/B. Aktivitet ndertime civile (publike) dhe private. Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim ne fushen e ndertimeve civile, ushtarake si dhe objekte te tjera si: rruge, ura, kanalizime, etj. Zyre konsulence juridike dhe ekonomike. Tregtim me shumice dhe pakice. Import-Eksport i makinerive te ndryshme (Gjeneratore, Eskavatore, Kamiona, makina,Trasformatore,etj.), pajisjeve dhe pjeseve te kembimit te makinerive te renda (te reja dhe te perdorura). Import-Eksport te materialeve te ndryshme ndertimi (skela, shtylla betoni, panele, lende drusore. etj.) si dhe Vajra Lubrifikante. Transport per palen e trete brenda vendit, tregetim, import export me shumice dhe pakice te karburanteve dhe lubrifikanteve. Prodhim e tregetim prajmer (emulsion Bituminoz) me baze bazike dhe acide, import, eksporti lendeve te para per prodhimin e tyre, hapje pike lavazhi, servisi, agjensi imobiliare, turistike. Hapje dhe shfrytezim hotelesh. Pastrim ambjenti. Tregetim i artikujve te ndryshem industrial, automjetesh te cdo lloji, marke,tonazhi, pjese kembimi per to. Investitor privat ne fushen e ndertimeve publike, shtetore dhe civile etj. Shoqeria kryen çdo lloj aktititeti qe lidhet me objektin e saj te veprimtarise per ta favorizuar pjesemarrje ne tendera publik per realizimin e punimeve te ndertimit si kontraktor kryesor dhe joint venture.
Emërtime të tjera Tregtare: TRIOS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/03/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 000 000,00
Numri i pjesëve: 7 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kujtim Sula, Urije Sula, Ilir Leshi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mercedez Benz 930, viti i prodhimit 2004, ATV me targe AB 823 AG
Tirane, Mjeti Daimler ma targa AA393PN, Cisterne ATV, Viti i prodhimit 1992
Tirane, Automjeti AA552TH, Scania, viti i prodhimit 2009, Koke Terheqese.
Tirane, Mjeti gjysmerimorkio tip UTVA , viti 1992 me targe ADR111
Tirane, Marka Nursan 3ANR S32, viti i prodhimit 2021, ATV me targe AHR669
Tirane, Mjeti Mercedes Benz me Targë AA 737 UI
Tirane, Mjeti Toyota Hilux me Targë AA 592 VE
Tirane, Mercedez Benz 1824, viti i prodhimit 1996, ATV me targe AA 338 BB
Tirane, Mercedes Benz 1824 E1-kamion, viti i prodhimit 1997, ATV, me targe AA 933 LT
Tirane, Iveco Fiat A1E, viti iprodhimit 1993, 4 ATV, me targe AA 380 BB
Tirane, Mjeti Scania, viti 1998 me targe AA 375 TA
Tirane, Vaqarr SHARRE Sharre, Zona Kadastrale 3321, Nr Pasurie 343/16
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Dibres, 462/2, prane xhamise Xhura, Porcelan, kati i dyre (zyre kontabiliteti per nevojat e shoqerise)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 05.10.2012
Vendimi per rritjen e kapitalit date 29.06.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 164 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 335 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 352 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 611 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -499 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 983 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 515 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 299 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:272 229 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:244 041 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:136 067 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:136 788 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 554 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 120 364 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 121 559 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 163 464 764,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala