Skip to content

EAGLE-ALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-10-31 10:17:35
JSON

NIPT: L21920006G
Administrator: Arben Taipi
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezimi, nxjerrja dhe perpunimi i mbetjeve hidrokarbure nga mjediset e ndotura ne afersi te zonave te puseve te shfrytezimit. Pastrimi i ambjenteve nga mbetjet e hidrokarbureve. Studimi i zonave minerare ne fushen e rerave bituminose me qellim perfitimin e hidrokarbureve, mineraleve dhe perberseve te tjere qe rrjedhin nga perpunimi dhe pasurimi i tyre. Shfrytezimi i rerave bituminose me objekt kryesor perfitimin e hidrokarbureve si dhe ndarja e perberesve minerale me interes per tregun nepermjet ngritjes se impianteve te perpunimit dhe te pasurimit. Eksporti dhe shitja ne tregun lokal te produkteve te prodhuara ne impiantet tona te perpunim-pasurimit. Import-eksport te produkteve minerare te realizuar nga shoqeri si dhe import te produkteve te ndryshme ne interes te tregut. Importim makinerish per sektorin e nxjerrjes dhe shfrytezimin e produkteve minerare ne karrieret e marra me koncension si 2 dhe makinerite perkatese per shfrytezimin e pasurimin e mbetjeve te hidrokarbureve e rerave silicore. Studimi dhe ndertimi i rafinerive ne dimensione te reduktuara, operative per rerat bituminose si dhe ndarjen dhe rafinimin e hidrokarbureve qe i shoqerojne.
Emërtime të tjera Tregtare: EAGLE-ALB
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.07.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 123 930,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 25.05.2016, me vendim te ortakeve te shoqerise, u pezullua aktiviteti i shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise eshte 1.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit te dates 30.10.2020
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Andon Zako Çajupi", Pallati Nr.06, Ap.04/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.10.2020
Statuti i shoqerise
Vendim i ortakeve per pezullimin e shoqerise 25.05.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -282 342,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -322 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -331 940,00
Punuar Nga : A.Lala