Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sajmir Mehmeti
Rezultate gjithsej: 2

BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA

K92104003B
(Pastrimi i ambjentit nepermjet asgjesimit te vajrave lubrifikante te perdorur,duke prodhuar produkte bitume dhe hidroizolues me nje game markash.Kjo e mbeshtetur ne patenten nr.2488 e regjistruar ne Zyren e Pat)

Tiranë -5373184 ALL

EAGLE-ALB

L21920006G
(Shfrytezimi, nxjerrja dhe perpunimi i mbetjeve hidrokarbure nga mjediset e ndotura ne afersi te zonave te puseve te shfrytezimit. Pastrimi i ambjenteve nga mbetjet e hidrokarbureve. Studimi i zonave minerare ne)

Tiranë -282342 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni