Skip to content

ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo - Dega Tirana

JSON

NIPT: L31311005F
Administrator: Mujo Bajraktarevic
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtaria arkitektonike dhe inxhinierike dhe këshillimi teknik, përveç zhvillimit profesional të dokumenteve të planifikimit. Dega në veprimtarinë e tregtisë së jashtme mund të zhvilloje tere veprimtarinë për të cilën është regjistruar themeluesi i saj Energoinvest. d. d. - sarajeve, e cila është në pajtim me Ligjin mbi shoqatat tregtare të Republikës së Shqipërisë.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 11.01.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron:
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ENERGOINVEST, d.d - Sarajevo
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Gjin Bue Shpata, Njësia Administrative nr.5 (Pranë Shkollës tetë - vjeçare '' Emin Duraku '')

Adresa:
Shkodër Vau Dejës Vau Dejës Ndërtesë private Lac Vau i Dejes, nr.pasurie 74/22, zona kadastrale 2363 Vlorë, Fshati Fitore, 158/6 .

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 195 131 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 396 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 810 850 268,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014