Skip to content

MOTO-MANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-04 13:43:15
JSON

NIPT: L32203009T
Administrator: Albert Ballabani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice dhe pakice dhe import-eksport te: a) motocikleta, aksesore motocikletash, bateri, vaj motocikletash, bicikleta, aksesore bicikletash. b) Te mallrave te ndryshme ushqimore, industrial, pije konfeksione, frutaperime, materiale ndertimi e nenprodukteve te tyre, elektroshtepiake, prodhime bujqesore e blektorale, orendi shtepiake, mobilje, paisje elektrike dhe elektronike, hidro sanitare, hidraulike, kinkaleri, kancelari zyre e shkolle, pjese kembimi per auto, baderi, goma. Tregtim bimesh medicinale, eterovajore, plehrash e prodhime kimike, prodhime kozmetike dhe estetike. Import - eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te materialeve dhe paisjeve dentare. Tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve dhe furniturave mjeksore. Sherbime stomatologjike. Import-eksport te materialeve te konsumit si dhe kite dhe reagent per laboratore Fiziko-Kimik, mikrobiologjik e biokimik si dhe per te gjithe laboratoret e tjere. Import-eksport te aparaturave te ndryshme per te gjitha llojet e labortoreve si dhe servis te tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: MOTO-MANIA; TechnoDental
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.10.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Automjet VW Caddy me targe AA 549 YC
Tirane, VW CADDY AB 914 CP
Tirane, Fiat Doblo AA 156 GM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar,Mezez, Rruga Dytesore, Autostrada TR-DR, Km.1, Rruga" Demneri", Godina nr.1

Adresa:
Tirane, Kashar, Rruga Dytesore, Autostrada TR - DR km.1, Rruga Demneri, Godina nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 05.12.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 557 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 926 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 737 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 563 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 592 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 214 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 577 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 66 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:108 057 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:69 907 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:63 876 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:54 070 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:58 448 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 269 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 083 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 403 675,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani