Skip to content

Tirana Real Invest Capital
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-11 08:04:49
JSON

NIPT: L52212076A
Administrator: Niko Leka
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari tregtare, shit blerje pasurish te paluajtshme, aksionesh, export-import, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave.Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit.Ne perputhje me legjislacionin shqiptare, ne menyre qe te arrihet qellimi I siperpermendur shoqeria mund te kryeje çdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme (duke perfshire dhe administrimin e tyre) si dhe çdo aktivitet tregtar, financiare, industriale, dhenie-marrje me qera si dhe çdo veprim tjeter te lidhur me pasurite ne fjale , te vendose pengje dhe barre hipotekore edhe ne favor te te treteve si dhe kryeje dhe te marre persiper investime dhe pjesmarrje ne kapitalin themeltare te shoqerive te tjera, te ofroje sherbime konsulence, aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/10/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 270 994 708,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 10.07.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 44 312 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 54 813 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 42 860 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 41 851 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 52 920 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 43 699 561,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 43 896 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 094 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:90 922 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:105 717 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:53 306 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:66 117 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:79 756 078,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:58 273 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:57 437 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 271 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli