Skip to content

BALKAN DRILL & CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61305011A
Administrator: ERDAL KARADURAK
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë dhe shërbime në fushën e Sondazheve (Sondimit) dhe injeksioneve si dhe hapjen e degëve apo qendrave për shërbime të tilla, brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë dhe shërbime në fushën e Ndërtimeve të ndryshme (civile, industrial etj. ) si dhe hapjen e degëve apo qendrave për shërbime të tilla, brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë dhe shërbime në fushën Minerale, nxjerrjen, përpunimin shitblerjen. Import eksportimi i lëndëve të ndryshme minerale, si dhe hapjen e degëve apo qendrave për shërbime të tilla, brenda dhe jashtë vendit. Marrja pjesë nëpër ankande dhe tenderë, si dhe të bëjë shërbime që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë së saj. Përgatitja e projekte investuese dhe trajnime si dhe t'i menaxhojë ato. Blerje pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, mjeteve të transportit t'i marrë ose t'i lëshojë me qira, të marrë pjesë në tenderin e tyre, si dhe të bëjë ndërtime. Rikonstruktime, rregullime, shërbime, etj, apo të transferojë të palët e tjera punët e tyre, me pakicë dhe shumicë. Tregtim me pakicë dhe shumicë, në format e parashikuara dhe të lejuara nga legjisLaçioni shqiptar. Shoqëria, mund të kryejë për përmbushjen e qëllimeve të saj çdo lloj operacioni tregtar, mund të vendose pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të hipotekoje ketë pasuri në regjistrin e pasurive të paluajtshme në emër të saj. Mund të hyje në tratativa dhe biznese me shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objekt veprimtarie për të realizuar fitime në fushat e përmendura në ketë nen. Shoqëria, për të realizuar qëllimin e saj, përdor të drejtat e pronësisë, të mallrave të luajtshme dhe të paluajtshme, brenda dhe jashtë vendit. Ushtron veprimtari të ardhure dhe kursimi, krijon pengje dhe hipotekim mbi këto, përfton, krijon, shlyen dhe ndan çdo lloj të drejtë materiale, qiraje apo të drejta të mallrave të luajtshme dhe të paluajtshme. Kontraktimi, marrje apo dhënie, në lidhje me fushën e veprimtarisë, të çdo lloj kreditimi me afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë, në tregjet e brendshme dhe të jashtme, të mundësojë kredi mallrash, pengjesh, importimi dhe eksportimi. Përfitojë, transferojë, të marrë apo japë me qira, të blejë dhe shesë, si dhe të kontraktojë, të drejtën e markës, ' patentës, licencës, dhe të drejtat e tjera që janë të ngjashme me këto. Shoqëria, siç mund të ushtrojë punët që tregohen në objektin e veprimtarisë së saj, brenda dhe jashtë vendit, ashtu edhe mund të marrë pjesë të përfitoje apo të transferojë nga/te palët e tjera, mund të marrë pjesë në kapitalet e përsonave juridike dhe fizike, të vendit apo të huaj, të krijuar ose që krijohen me qëllim tregtie, industrie, etj, në lidhje me këto fusha.
Emërtime të tjera Tregtare: BALKAN DRILL & CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 450 000,00
Numri i pjesëve: 5
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Administrative nr.8, Rruga "Qemal Stafa", Pallati nr.76, apartamenti 8.

Adresa:
Korçë Moglice MOGLICE Kampi i ndërtimit të HEC-it të Moglicës, Lagjia e Re, Rruga e Moglicës.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare