Skip to content

GTACC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-22 12:09:06
JSON

NIPT: L61619505S
Administrator: Landi Shahini; Silvana Abazi (Drejtuese Teknike)
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të çdo lloj mallrash konsumi apo mallra industriale. Pikë servisi, tregti me shumicë dhe pakicë të makinave dhe pjesëve të tyre. Dhënie me qira e automjeteve të çdo lloji. Marrja e përfaqësisë, tregtimi, dhënia me qira e mjeteve detare lundruese të çdo lloji. Dhënie dhe marrje me qira të ambienteve publike dhe shtetërore. Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e ndërtimeve dhe të shfrytëzimit të tyre. Ndërtimin e pallateve dhe banesave të çdo lloji, ndërtimin dhe shfrytëzimin e të gjitha llojeve të objekteve sociale, kulturore, ndërtimin dhe shfrytëzimin e hoteleve, moteleve, kampingjeve, fshatrave turistike, bar-restoranteve, kinema, disko, teatër, pube, etj. Prodhim, importim, eksportim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë i të gjitha materialeve dhe lëndëve të para që kanë të bëjnë me fushën e ndërtimit. Financim në fushën e ndërtimit. Aktivitet në projektim. Hartim të planeve rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Hartim të studimeve pjesore urbanistike, të projekteve arkitektonike për objekte civile, industriale dhe turistike. Hartim të projekteve arkitektonike për objekte sportive, të projekteve të interierit. Hartim të projekteve të 2 konstruksionit të objekteve civile, industriale dhe turistike prej murature e skelet beton-arme dhe me skelet metalik. Aktivitet në zbatim. Punime gërmimi nën tokë. Ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjisLaçioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive të reja, krijimin e sipërmarrjeve të tjera, si brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund të kryejë edhe aktivitete të tjera shtesë, me qëllim përmbushjen e veprimtarisë së saj kryesore në përputhje me legjisLaçionin shqiptar në fuqi. Mbikëqyrje dhe kolaudim në fushën e ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: GTACC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/04/2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Me date 10.05.2017, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesja teknike e shoqerise Silvana Abazi.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja 3, Rruga Egnatia, Qendra Monun, Kati i parë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 14.06.2018
Kontrate Shitblerje Kuotash date 20.11.2018
Kontrate Shitblerje Kuotash date 17.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 628 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 777 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -206 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -852 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -533 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 119 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 294 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:10 483 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 515 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 050 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:790 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja