Skip to content

Stella Mare
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-20 13:58:43
JSON

NIPT: L62309016P
Administrator: Ivan Radosavljevic
Objekti i Veprimtarisë: Transporti detar, transporti nderkombetar rrugor, transporti rrugor brenda vendit dhe sheperndarje, transporti hekurudhor, sherbime magazinimi, cdo aktivitet tjeter ligjor te lejuar nga ligji. Agjensi Detare dhe spedicionare. transporti detar, transporti nderkombetar rrugor, transporti rrugor brenda vendit dhe shperndarje, transporti hekurudhor, sherbime magazinimi, cdo aktivitet tjeter ligjor to lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: Stella Mare
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/11/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Serbi
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 727 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 20.04.2023)

II. “Stella Mare”, date 02.11.2016 MILSPEED D.O.O eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne perputhje me ligjet e Republikes se Serbise, e regjistruar ne regjistrin tregtar ne daten 15.09.1993, sipas numrit BD 30950, e regjistruar me numer 06911722, me seli ne Beograd, Rruga Savski Nasip, nr. 7, Serbi, e perfaqesuar nga Z. Nebojsa Ikovic, i lindur me 20.06.1960 ne Beograd, ne emer te te cilit do te nenshkruaje Z. Milos Mihailovic, i pajisur me prokure te posacme. (Sipas aktit te themelimit dhe statutit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.04.2022, terhequr nga QKB date 20.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “Stella Mare”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Samir Mane, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues prej 50% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitali të shoqërisë “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, e cila zotëron 50% të kapitalit të “Stella Mare”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.11.2016.

Nebojsa Ikovic, shtetas serb, i datelindjes 1960, pronar perfitues 50% të kapitalit pasi zotëron 100% të kapitalit të “MILSPED”, e cila zotëron 50% të kapitalit të “Stella Mare”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.11.2016.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Park Gate, Rruga e Elbasanit, Kati 11-të, Apartamenti Nr. 80.

Adresa:
Durres, Porti Detar, perballe Terminalit te Kontenjereve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.01.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i asamblese per zvogelimin e kapitalit 14.05.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 20.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 102 297 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 54 984 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 62 446 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 51 918 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 93 257 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 55 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:178 937 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:156 520 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:208 196 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:174 320 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:132 291 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:104 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli