Skip to content

AlbaScan
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-10 13:20:27
JSON

NIPT: L71416010E
Administrator: Elton Jorgjis
Objekti i Veprimtarisë: Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport iprodukteve per institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie te te gjitha llojeve, Rrjete telefonike IP dhe analoge, Sisteme Fonie te llojeve te ndryshme, Data Center tepermasave te ndryshme duke perfshirepajisjet Hardware dhe Softwaret e nevojshem. Punime Civile te nevojshme per kryerjen e lidhjeve ne fushat e mesiperme. Te ofroje mirembajtje tep'erhershme. Sherbim Konsulence, Keshillimi dhe Trajnimiper Sistemet informatike dhe cdo gj'e tjet'er te permendur me sipe'r. Te ofroje Sherbime lidhje Informatike online. Materiale te ndryshme kancelarie. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare. Import- eksport te produkteve Rreze X, produkte te sigurise se larte. Mirembajtje dhe riparime te produkteve Rreze X, produkte te sigurise se larte.
Emërtime të tjera Tregtare: AlbaScan
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 45 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBANET-AL, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 02.10.2020, me NIPT M08407001O, me seli qendrore ne Korce, Rruga e Dëshmorëve, ish-pallati i "Pionerëve", Ndertesa nr.5, Hyrja Nr.5, Ersekë-Kolonjë, Kutia Postare 7401 dhe me administrator Elton Jorgjis. Ortak te vetem shoqeria Albascan. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 10.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Barrikada, Hyrja 1, perballe gjimnazit "Sami Frasheri", Zona kadastrale 8360, Nr pasurie 5/351

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.06.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e shitjes se Kuotave date 03.07.2018
Kontrate e shitjes se Kuotave date 07.01.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 16.04.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 17 699 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 79 668 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 063 554,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -705 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:46 099 778,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:110 246 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:19 171 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 943 538,00
Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja