Skip to content

Capital Konstruksion
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 07:52:08
JSON

NIPT: L86529007R
Administrator: Kristjan Sterkaj
Objekti i Veprimtarisë: Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export. Të kryej veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim resorte turistike, agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për turizmin malor. Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë dhe ndërtimin e rrugëve pyjore, fitopatologjike, entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e menaxhimit të përdorimit të territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin, ekosistemin e pyjeve të mjedisit të zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare dhe rezervave natyrore, projekteve të menaxhimit të pellgjeve, grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane, bimeve mjeksore e tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. Punime në GIS, hartografi e hidrologji. Hartim/zbatim projektesh për agropylltari etj. Tregtim i artikujve te ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, fruta perime, grumbullim, perpunim e tregtim te bimeve medicionale. Linje perpunimi frutash, pijeve freskuese, dhe alkolike. Shitblerje makinash dhe makina me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: Capital Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/03/2018
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjja Tom Kola, Rruga Kokej, nr pasurie 6/53, zona kadastrale 8593

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 835 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 594 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 509 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 436 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 376 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 223 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:31 247 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 569 016,00
Punuar Nga : A.Baja