Skip to content

PUBLIALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-19 07:08:21
JSON

NIPT: L91616040K
Administrator: Silurjan Myslymaj
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi publicitare, sherbime monitorimi, sherbime publicitare, shperndarje reklame ne media te shkruara apo elektronike, prodhime dhe produksione reklamash dhe shitje te tyre per llogari te te treteve(porositesve), sherbime IT dhe konsulence It .Shperndarje dhe tregetim te materialeve publicitare.Veprimtari ne fushen e medias se shkruar dhe audio vizuale Marketing dhe shperndarje e prodhimeve te saj.Perfaqesim te shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te kesaj shoqerie. -Ideim, krijim, realizim identitetesh, produktesh marketingu, sherbime marketingu ,media te shkruar dhe vizive ,promocione, organizim konferencash per nevoja marketingu te klienteve, hartim dhe shperndarje njoftimesh ne cdo media per qellime te shoqerive qe perfaqesojme, shperndarje produktesh marketingu dhe te tjera, studime dhe vezhgime te tregut, konsulence marketingu, realizim media planesh per kete qellim duke patur parasysh focus grupet e interesuara per produktet qe reklamohen , shperndarje ne menyre te studiuar sipas qellimit ne mediat vizive apo te shkruara. -Import eksport pajisje elektronike, audio-vizive, elektrike, informatike. Shitblerje Kontenti televiziv, shitblerje kapaciteti interneti. Ndertim dhe perpunim i qendrave Data Base. Produksione televizive me ze dhe figure. Evente Radio Televizive Live Transmetime dhe ritransmetime Audio,Video dhe data. -Ndertim i rrjeteve Fizike dhe Virtuale dhe te sherbimeve IP/telefoni (Internet Protocol).Krijim i Platformave audio video ofruese, kanaleve televizive dhe transmetim nepermjet satelitit, internetit, sistemit te frekuencave tokesore, ajrore, kabllore.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 191,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 100 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr 10, Rruga “Kavaja”, Pallati 1, Ap 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.01.2020
Akti i themelimit
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala