Skip to content

STAR-TV
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-06 12:18:12
JSON

NIPT: M01506038G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari televizive lokale ne Zonen Tirane Durres qe perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, te figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove perseriteseve sateliteve apo me çdo mjet tjeter.
Emërtime të tjera Tregtare: STAR-TV
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 01.09.2020 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II.Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 01.09.2020 ka ndodhur ndryshimi i statusit nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Durresit, Sheshi Adem Jashari, Godina 79, Hyrja 7, apartamenti 59, Nr pasurie 1/4+7-59, zona kadastrale 8380

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 10.03.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 182 000,00
Punuar Nga : A.Baja