Skip to content

WESTERN BALKANS UNIVERSITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-11-18 11:43:08
JSON

NIPT: M02313010F
Administrator: Irma Gjana
Objekti i Veprimtarisë: Te hape Institucione te Arsimit te Larte dhe institucione te tjera qe jane ne sherbim sektorit te arsimit te larte dhe kerkimit shkencor.Te hape kurse parauniversitare, kurse gjuhe, shkolla profesionale, institute, laboratore,qendra kerkimore-zvhvillimore, poliklinika, qendra dhe parqe shkencore dhe teknologjike.Te hape dhe administroje konvikte per studente, te ofroje sherbime kancelerie (printim, fotokopjim, skanim, etj) dhe sherbime catering.Te ofroje edukim ne gjuhen angleze, italiane dhe shqipe ne nivelet 5 — 8 te kualifikimit sipas Kornizes Shqiptare te Kualifikimit (programe profesionale, bachelor, master profesional, master i shkencave, master ekzekutiv, programe te studimeve specializuese afatgjata dhe doktorature) si dhe kurse formimi profesional dhe programe trajnimi ne kuader te te mesuarit gjate gjithe jetes. Ne perputhje me vizionin dhe misionin e tij te kryeje kerkim shkencor baze dhe te zbatuar, studime, ekspertize shkencore, projekte per zhvillim dhe veprimtari te tjera krijuese dhe inovative qe synojne rritjen e cilesise se arsimit dhe zhvillimit ne vend e me gjere. Te kryeje publikime (botime librash, revistash, etj.), te organizoje workshope, shkolle verore, konferenca, seminare, simpoziume, leksione te hapura, ekspozita, konkurse, etj ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Te ushtroje aktivitet me karakter akademik, kerkimor-shkencor, aplikativ dhe inovativ.Te ofroje sherbim te analizave laboratorike mjekesore per qellimTe ofroje sherbime konsulence ne fushat e ekspertizes. Te krijoje struktura qe mbeshtesin krijimin e bizneseve te reja (start-up-et) ne fushen e mjekesise, teknologjise, ekonomise dhe biznesit. Gjithashtu, shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter plotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e cdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te dobishme dhe/ose te nevojshme per permbushjen e objektit kryesor, si dhe cdo aktivitet tjeter qe konsiderohet fitimprures dhe ne interes te shoqerise pavaresisht fushes se veprimtarise didaktike, kerkimore por dhe si sherbim ndaj te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: WESTERN BALKANS UNIVERSITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.11.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 4, Rruga e Dibres Nr.363, Hyrja nr. 1, prane Fakultetit te Mjekesise.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 18.11.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani