Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Klodian Allajbeu
Rezultate gjithsej: 4

ENERGY PROJECT

K81421038P
(1-Prodhim realizim impiante prodhimi energjie elektrike dhe nga burime të tjera. 2-Në fushën e projektimit të impianteve të energjisë elektrike, Konsulencës teknike në fushën e energjisë elektrike, im)

Tiranë -14071482 ALL

MEDICAL RECYCLING

L41624009U
(Veprimtari ne fushen e trajtimit, riciklimit dhe perpunimit te mbetjeve spitalore, hapja dhe menaxhimi i qendrave te perpunimit te mbetjeve spitalore. Import-Export, tregti me shumice dhe pakice i makinerive pe)

Tirane ALL

FUTURE CEMENT

M02019023L
(Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do te jete, por duke mos u kufizuar ne te: - Te kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit te perpunimit dhe te shfrytezimit te materialeve te ndertimit si: cimento,)

Tiranë ALL

WESTERN BALKANS UNIVERSITY

M02313010F
(Te hape Institucione te Arsimit te Larte dhe institucione te tjera qe jane ne sherbim sektorit te arsimit te larte dhe kerkimit shkencor.Te hape kurse parauniversitare, kurse gjuhe, shkolla profesionale, instit)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni