Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Klodian Allajbeu
Rezultate gjithsej: 4

ENERGY PROJECT

K81421038P
(1-Prodhim realizim impiante prodhimi energjie elektrike dhe nga burime të tjera. 2-Në fushën e projektimit të impianteve të energjisë elektrike, Konsulencës teknike në fushën e energjisë elektrike, im)

Tiranë -14071482 ALL

AGROMARK SH.P.K

L71903017K
(Qiradhënie, tregtim te artikujve ushqimore etj. Veprimtari te lidhura ose te ngjashme me objektin e shoqerise.)

Tiranë ALL

FUTURE CEMENT

M02019023L
(Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do te jete, por duke mos u kufizuar ne te: - Te kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit te perpunimit dhe te shfrytezimit te materialeve te ndertimit si: cimento,)

Tiranë ALL

WESTERN BALKANS UNIVERSITY

M02313010F
(Te hape Institucione te Arsimit te Larte dhe institucione te tjera qe jane ne sherbim sektorit te arsimit te larte dhe kerkimit shkencor.Te hape kurse parauniversitare, kurse gjuhe, shkolla profesionale, instit)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni