Skip to content

IGR CONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-13 09:43:21
JSON

NIPT: M11508017S
Administrator: Laert Petritaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbime fasadash. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje asfaltimi. Ndertim veprash industriale civile e ushtarake, ndertesa banimi, rruge, riparim asfalti, punime germimi ,etj ne fushen e ndertimit. Ndertim autostrada, superstrada, rruge urbane dhe interurbane, ura, kalime dhe mbikalime, etj te kesaj natyre. Ndertim digash, galeri, tunele, ndertim vepra kullimi, ujitje,impiante vaditese, punime mbrojtese dhe sisteme hidraulike. Zbatim, projektim te ndertimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemim taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme, ndertime civile e turistike, rrugesh, vepra arti, hekurudha e kanalizime, punime karperterie, investime ne sektorin e energjetikes. Ne fushen e ndertimeve dhe montimeve elektrike si dhe veprimtari tregtimi te materialeve elektrike me pakice e shumice import-eksport. Prodhimin e materialeve te ndertimit, materialeve elektrike, produkteve ushqimore, prodhimin e energjise elektrike . Projektim ne fushen e ndertimeve. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te mjeteve te transportit dhe makinerive te ndryshme. Transport mallrash e pasagjeresh. Gjueti sportive. Aktivitet minerar dhe pune me lende plasese. Import eksport mineralesh, gure derokativ, tregtimin me shumice e pakice e tyre. Furnizimin publik me pakice te energjise elektrike dhe tregtimin e energjise elektrike.Tregtim materiale hidraulike. Sherbime portuale. Veç sa me siper shoqeria mund te kryeje çdo lloj aktiviteti tregtar dhe industrial, ne perputhje me dispozitat ligjore te legjislacionit Shqiptar dhe te huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: IGR CONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Ali Visha, Pallati Genner 2, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 13.10.2021
Statuti i shoqerise, date 24.02.2021
Akt themelimi, date 13.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara