Skip to content

Top News
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-18 13:50:16
JSON

NIPT: M11613001O
Administrator: Lorela Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi publicitare, sherbime monitorimi, sherbime publicitare, shperndarje reklame ne media te shkruara apo elektronike, prodhime dhe produksione reklamash dhe shitie te tyre per llogari te te treteve(porositesve), sherbime IT dhe konsulence It .Shperndarje dhe tregetim te materialeve publicitare. Veprimtari ne fushen e medias se shkruar dhe audio vizuale. Marketing dhe shperndarje e prodhimeve te saj. Perfaqesim te shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te kesaj shoqerie. Ideim, krijim, realizim identitetesh, produktesh marketingu, sherbime marketingu, media te shkruar dhe vizive, promocione, organizim konferencash per nevoja marketingu te klienteve, hartim dhe shperndarje njoftimesh ne cdo media per qellime te shoqerive qe perfaqesojme, shperndarje produktesh marketingu dhe te tjera, studime dhe vezhgime te tregut, konsulence marketingu, realizim media planesh per kete qellim duke patur parasysh focus grupet e interesuara per produktet qe reklamohen , shperndarje ne menyre te studiuar sipas qellimit ne mediat vizive apo te shkruara. Import eksport pajisje elektronike audio-vizive, elektrike, informatike. Shitblerje Kontenti televiziv, shitblerje kapaciteti interneti. Ndertim dhe perpunim i qendrave Data Base. Produksione televizive me ze dhe figure. Evente Radio Televizive Live Transmetime dhe ritransmetime Audio. Video dhe data. Ndertim i rrjeteve Fizike dhe Virtuale dhe te sherbimeve IP/telefoni (Internet Protocol). Krijim i Platformave audio video ofruese, kanaleve televizive dhe transmetim nepermjet satelitit. internetit sistemit te frekuencave tokesore. ajrore, kabllore. Veprimtari ne fushen e mediave audiovizive, prodhim, transmetim dhe ritransmetim te programeve televizive, informacioneve, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Top News
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga "17 Nentori", nr.20, Mezez Koder, Kashar Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 8.11.2021
Statuti i shoqerise, date 01.03.2021
Akt themelimi, date 01.3.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Kontratë Dhurimi Kuotash Kapitali datë 07.11.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara / P. Nikolli