Skip to content

DEMIR OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-04 08:14:32
JSON

NIPT: M13021201G
Administrator: Murat Demir;
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, paketim dhe shitje me shumice dhe pakice vajrash lubrifikante, graso, antifriz, pjese kembimi, goma, bateri, materiale elektrike, aksesore etj. Perfaqesimi i shoqerive te huaja, me eksluzivitetin e tyre per aktivitetet e sipercituara. Transport te mallrave per vete dhe per llogari te te treteve, brenda dhe jashte vendit. Tregtimin e materialeve te ndertimit dhe materialeve elektrike
Emërtime të tjera Tregtare: DEMIR OIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/06/2021
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kostandin Balukja, Agron Muça,Halil Dogru
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
BRADASHESH Ish Kaldaja provizore nr.4, zona kadastrale nr.3965, nr pasurie 481/3, Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan

Faqja Web:
http://www.demiralb.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 04.02.2022
Statuti i shoqerise, date 16.06.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara