Skip to content

BIG MAQELLARA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-09 14:56:43
JSON

NIPT: M16616702U
Administrator: Nimet Riçku
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregëtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si:Tregëtim artikuj të ndryshëm industrial;Tregëtim artikuj të ndryshëm ushqimore;Tregëtim artikuj të ndryshëm bujqësore e blegtorale;Tregëtim fruta – perime;Tregëtim pije alkolike të ndryshme;Tregëtim konfeksione të ndryshme për të rritur dhe fëmijë;Tregëtim prodhimesh kozmetike e estetike;Tregëtim mallrash të të gjitha llojeve Brenda dhe jashtë vendit;Tregëtim automjetesh të cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjesë këmbimi për to;Tregëtim, montim, riparim paisjesh elektro-shtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno-sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, paisje zyrash etj;Hapje dhe shfrytëzim hotelesh, motelesh, diskotekash, bar-kafe, lojra argëtuese për fëmijë, qendër sportive, qendra pushimi e kurative; Tregëtimin e karburanteve të ndryshëm me pakicë, si dhe vajrave lubrifikante, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje ngrohëse gazi si dhe mbushjen e bombolave të gazit dhe tregëtimin e tyre me pakicë.Tregtimin e artikujve të ndryshëm kancelarik, libra, revista etj
Emërtime të tjera Tregtare: BIG MAQELLARA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/04/2021
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “BIGALB GROUP”sh.p.k , person juridik I regjistruar pran Regjistrit Tregtar te QKR, pajisut me NIPT L11521002M dhe seli ne Tirane, Vaqarr, Fshati Gropaj, Tirana Cash & Carry, kati 2. Me perfaqsuese ligjore znj.Elona Koshi. (Sipas Statutit te shoqerise, date 14.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Nr.Pasurie 292/9, 292/10, 292/11, Zona Kadastrale 2592, Maqellare, Diber

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 9/11/2021
Statuti i shoqerise, date 14.4.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara