Skip to content

ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-22 09:18:21
JSON

NIPT: M21929501T
Administrator: Erlis Hereni
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem : Koordinimin dhe administrimin e proceseve te lidhura me projektin e investimit strategjik "Marina & Jahtet e Durresit"; administrimin e pasurive dhe sherbimeve jashte terminaleve ne perdorim te Autoritetit Protual Durres, si dhe cdo prone/pasurie qe mund ti kalohet ne pronesi; Perkujdesjen dhe zbatimin e rregullave te administrimit persa I perket territoreve dhe ambienteve te APD-se jashte zonave operacionale duke respektuar realizimin e detyrave, ne rolin e APD-se si nje "land lord port"; administrimin e tokes ne te gjithe hapesirat object I VKM nr. 861 date 29.12.2021 "Per transferimin ne fondin e pasurive te paluajtshme per mbeshtjetjen e investimeve strategjike, te pronave te paluajtshme shteterore, ne zonen kadastrake nr. 8514 Bashkia Durres, per zhivillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik "Marian dhe jahtet e Durresit ( durres Yahts & Marina)", e ndryshuar; administrimin e prones ne te gjitha pasurite e paluajtshme aktuale dhe ato qe mund te perftohen nga Autoriteti Portual Durres ne te ardhmen ne kuader te projekteve te tij zhvillimore. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar, qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/07/2022
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DURRËS MARINA, shoqëri me aksionare e se drejtës shqiptare, themeluar me date 30/01/2023 me NUIS M31423504A me seli qendrore ne Durres, Administrata 8 -P orti i Durrësit, Rruga Tregtare, Lagje Nr.1 dhe me administrator Dhimitraq Mili. Ortaket e shoqerise jane shoqeria Eagle Hills Real Estate Development ( ish “Symphony Real Estate Development”) me 67% te aksioneve dhe shoqeria ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY me 33% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2023
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Alket Malo; Pirro Vengu; Andrea Shllaku; Aleks Marku; Rafaelo Rexho
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Rruga Tregtare, Lagjja Nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.08.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 16.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 15.03.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja