Skip to content

5GX ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-07 10:08:15
JSON

NIPT: M24527403N
Administrator: Agim Xhindoli
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i energjise elektrike nga impiante gjeneruese fotovoltaike, eolike, hidrike, etj, si dhe tregtim i energjise elektrike. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, si dhe i veprave te tyre ndihmese. Aplikimi dhe marrja nga qeveria shqiptare apo institucionet pergjegjese te shtetit shqiptar i te gjitha lejeve, licencave dhe autorizimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojn zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Shitja me shumice dhe pakice e energjise elektrike tek operatoret, furnizuesit, tregtaret, konsumatoret e energjis elektrike (vendas apo te huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike, apo Bursat e tjera jashté vendit. Gjithashtu, per te realizuar objektivat e saj, shoqeria mund té ndermarre te zhvilloje edhe cdo lloj aktiviteti tjeter te ligjshem ne territorin e Republikes se Shqiperis dhe qe siguron te ardhura dhe fitime te ligjshme. Ndertime civile, ekonomike, germime dheu, sistemim tarracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni, e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertim te rrugeve kategorive te ndryshme, veshje me asfaltobeton te rrugeve/ndertim mbishtres, sistemim dhe asfaltim sheshi e punime karpeterie, rikonstruksione godinash civile, indusiriale etj. Punime hidraulike, punime /shtrim linja elektrike 2 etj. Kultivim import-export i prodhimeve bujqesore.
Emërtime të tjera Tregtare: 5GX ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/09/2022
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje, Lagjja Gafurr Muço, Zona industriale, Nr. 1, Pasuria me Nr. 13/131, Zona kadastrale Nr. 8572.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.05.2024
Kontratë Shitje Kuote Kapitali datë 31.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro / P. Nikolli