Skip to content

La Brisa
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 08:49:04
JSON

NIPT: M26407204C
Administrator: Marjan Lleshi
Objekti i Veprimtarisë: Sherbirne turizmi, hoteleri, katering, restorant, bar-kafe, spa, lojara sportive, transport dhe argetim, udhetime me automjete, motora dhe mjete lundrimi, guida turistike dhe te tjera te ngjashme. Konsulence, revizion, ekspertize, vleresime te kapitaleve dhe gjendjes se shoqerive, planbiznese, projekte zhvillimi dhe studime te efektiviteteve ekonomike, percaktimi i prioriteteve ne fusha te ndryshme te ekonomise etj., administrim fondesh dhe/ ose investimesh etj. Shoqeria ka te gjitha te drejtat per te marre pjese ne fitimet dhe/ ose ne shoqeri te tjera te se drejtes shqiptare ose te shteteve te tjera dhe te themeloje e te kryej cdo tjeter veprim juridik te njohur nga legjilacioni ne fuqi me shoqeri te tjera, me persona fizike ose juridike, publik ose privat, vendas ose re huaj. Gjithashtu, shoqeria mund te nderrnarre dhe zhvilloje cdo lloj sherbimi apo aktiviteti ndertirni, tregtar, financiar, konsulence, qiradhenes apo dorezanes, qe i lejohet nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise dhe qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te veprimtarise se saj.
Emërtime të tjera Tregtare: La Brisa
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/02/2022
Rrethi: Himare
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 181 665 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Himare ,Dhermi, Hoteli La Brisa,pedonalja prane ish-Kampit Dhermi, kodi postar 9422, Dhermi, Bashkia Himare, qarku Vlore, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.02.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 14 570 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:79 594 376,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli