Skip to content

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-24 15:20:29
JSON

NIPT: M28314503C
Administrator: Zef Maçi
Objekti i Veprimtarisë: a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve; c) Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura; d) Mirernbajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. Shoqeria duhet te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/09/2022
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eueda Molla; Vitore Gjini; Alketa Mukaj; Doris Meçani; Eduart Kurti; Andi Baka; Jovan Gjika
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Rruga Bajram Curri.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.06.2023
Akt Marreveshja e Krijimit te Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -362 133 300,00
Punuar Nga : A.Baja/ A.Lala