Skip to content
PROJEKTI I GAZSJELLËSIT TRANS ADRIATIK (TAP)

Trans Adriatic Pipeline AG Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-13 09:19:48

NIPT: K92402023O
Administrator: Peter Francis, Malfor Nuri
Objekti i Veprimtarisë: Te veproje ne perputhje me objektivat e Shoqerise te cilat jane:te planifikoje, te zhvilloje dhe te zoteroje pronesine ligjore te nje linje tubacioni gazi si dhe te çdo pajisje te perfshire. Dega mund te angazhohet ne çdo aktivitet tregtar, financiar ose aktivitete te tjera te cilat jane ne perputhje me objektivat e Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Trans Adriatic Pipeline AG Albania
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Viti i Themelimit: 02/12/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Trans Adriatic Pipeline AG" eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar qe funksionon sipas ligjeve te Zvicres, e regjistruar ne daten 13.03.2009, e perfaqesuar nga Malfor Nuri, Yalchin Aliyev, Jonathan Mark Collingwood dhe Luca Schieppati. Ortaket e shoqerise jane: BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) and Axpo (5%) (Burimi i te dhenave: https://www.tap-ag.com/) Sipas ekstraktit te regjistrit tregtar te rrethit Zug, date 03.08.2009,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 09.04.2021, terhequr nga QKB date 13.12.2023, Pronaret perfitues te subjektit "Trans Adriatic Pipeline AG Albania", nuk jane identifikuar.
Sipas Esktraktit Historik të RPP

Luca Schieppati, shtetas italian, i datelindjes 1964, mban pozicionin e Drejtorit i cili përcakton vendimet e marra nga personi juridik.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje per shkarkimin e ujit, VKKU -
Leje per perdorim te burimit ujor, KKU -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, godina nr. 12, ABA Business Albania Centre, kati i 6, zyra 606, 1010.

Adresa:
Fier, Stacioni i Kompresorit ne Fier i vendosur mbi nr. e pasurise 3/7, Zona Kadastrale Nr. 3300, Volumi 3, Faqe 246

Faqja Web:
https://www.tap-ag.com/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Vendim i Keshillit te Ministrave 30.09.2015
Vendim i hapjes se deges ne Shqiperi
Akti i themelimit te shoqerise Trans Adriatic Pipeline AG Albania
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.01.2022
Ekstraktit i regjistrit tregtar te rrethit Zug, date 03.08.2009
Vendimet e Keshillit te Administrimit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise se huaj 18.09.2014
Vendimet e mbledhjes se aksionareve te shoqerise se huaj per rritjen e kapitalit 05.12.2012
Prokure per emerimin e perfaqesuesit ligjor te deges ne Shqiperi, date 07.06.2021
Marreveshje per projektin e gazsjellesit Trans Adriatik, date 05.04.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 8 661 664 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 882 669 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 922 136 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 183 844 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 064 931 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 159 334 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 141 284 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 446 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 323 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:25 281 517 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:21 215 468 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 689 934 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:966 097 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 239 040 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:183 790 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:173 548 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:269 627 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 168 553 852,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli