Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Suha 2

SUHA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:50:38

NIPT: K82005014R
Administrator: Bardhyl Cano
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit SUHA 2.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SUHA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALBAENERGIAPLUS sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.04.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72205005A, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati i 5, Ap. 25, me administrator dhe ortak te vetem Arian Tartari. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 06.04.2022, Pronare perfitues i shoqerise eshte:

Arian Tartari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.10.2007.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 360.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Hidrocentrali “Suha 2” do të ndërtohet në rrjedhën e përroit Vertop, në Rrethin Gjirokastër, me këto karateristika: Fuqia e Instaluar - 3400 kW dhe Prodhimi i energjisë elektrike 7.300.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Karburanti pranë Lidhjes së Shkrimtarëve

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (12.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 06.04.2022
Aneks 1 -Preventivi paraprak
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani