Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 663

BOTIMET ENCIKLOPEDIKE

J61807025P
(Botim dhe tregtim librash, revistash, kalendarësh, blloqesh, pllakatesh dhe gjithcka tjetër që shtypet mbi letër, karton ose material e të tjera. Tregtim i materialeve të kancelarisë që nuk futen në)

Tirane ALL

BIRRA TIRANA (ish “BIRRA MALTO”)

J61821051F
(Prodhimi dhe tregtimi i birres per tregun e brendshem dhe te jashtem. Importi, blerja dhe shitja e lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e birres.Impotimi, blerja dhe shitja e ambalazheve per ambalazhim)

Tirane -85100000 ALL

''ALB-MS-97'' (ish “Mjete Didaktike Kulturore Sportive”)

J61813002H
(Perpilim, prodhim, tregetim te hartave te ndryshme, libra dhe tekste shkollore, pajisje autovizive, laborator te gjuheve te huaja, pajisje per kabinetet e shkollave, vegla muzikore e sportive e te tjera mesi)

Tirane 804255 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni