Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21892

Vera Albania

M31510040S
(Prodhim, Import, Eksport dhe Tregti te materialeve te ndertimit)

Tirane ALL

SHKOLLA E DIJES

M31510504G
(Veprimtari mësimore edukative të shtrirë në: Zhvillimin e Arsimit Privat Parauniversitar jo publik. Arsimi Bazë (Cikli i ulët). Arsimi Bazë (Cikli i lartë). Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit k)

Durres ALL

King Auto

M31510033M
(Shitje-Blerje automjete te cfaredolloji,import-export te automjeteve pjese kembimi te automjeteve dhe cdo transaksion ekonomik per nevojat e aktivitetit.)

Tirane ALL

“MIQT”

M36510201U
(Turizmi, menaxhimit te objekteve turistike, dhoma me qera, restorant si dhe sherbim te pijeve. Aktivitete ne natyre, guida turistike, bicikleta dhe pajisje te tjera sportive me qira, si dhe transport udhetar)

Vlore ALL

''FLY 2023''SHPK

M31510015O
(Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve,insekteve etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinaris)

Tirane ALL

MZ Partners

M31510010U
(Shërbime dhe konsulencë financiare, juridike,ndërmjetësimi tregtar,fiskale,studime tregu,fizibiliteti,hartimi i planeve te biznesit,krijimi i zyrave te perfaqesise per brande dhe marka te ndryshme brenda)

Tirane ALL

TakFakSol

M31510007A
()

Tirane ALL

Chefmarkt

M31510039O
(Rekrutim dhe menaxhim punonjesish te kualifikuar ne Shqiperi, per tregun gjerman dhe nderkombetar.)

Tirane ALL

ROTTA

M31510034U
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem: Import dhe eksport i produkteve industriale, ushqimore, artikuj te ndryshem dhe kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesemarrjen me cdo vepri)

Tirane ALL

ELECTRO POWER SOLUTION

M37710901B
(Projektim, konsulence, ndertim dhe mirmbajtje te linjave te TL, TM dhe TU. Konsulence per mirmbajtjen e linjave te TL, TM dhe TU. Projektim, konsulence, ndertim dhe mirmbajtje te nenstacioneve TL, primar-sek)

Mat ALL

Odysseus

M36510202F
(Shërbime ndërmjetësimi në fushën e pasurive të patundshme, dhënie me qira, shitje e pronave të patundshme, prodhim dhe instalim të mobiljeve, tregëti kombëtare dhe ndërkombëtare, import-export, )

Vlore ALL

INX PROJECT

M31513037N
(Sherbime Inxhinierike dhe aritekture ne pergjithesi; - Kurse trajnimi ne sektorin e ndertimit, projektimit, zbatimit, mbikqyrjes, sipas standarteve europiane; - asistece dhe konsulence per projekte te inxhin)

Tirane ALL

SEA GOLD

M31513036F
()

Tirane ALL

I.P.M. 2023

M31513045E
(Prodhimi dhe tregtimi i veshjeve, tekstileve te ndryshme, këpucëve, mallrava lëkure dhe atyre kozmetikë (Fasonist). Sherbime konsulence, marketing dhe menaxhim, kerkim dhe zhvillim produkti, sherbime fin)

Tirane ALL

AHARON

M31513042D
(ne fushen e turizmit si agjensi turistike,duke organizuar ture te ndryshme turistike brenda dhe jashte vendit agroturizem,tour operator etj)

Tirane ALL

AZA COMPLEX

M31513041S
(Bar-kafe, restorant, dhenie makinash me qira, shitblerje te mjeteve rrugore me motor apo rimorkiove te tyre, sherbime me vinç, rikonstruksione, sherbime elektrike, larje fasadash, prerje siguracionesh, agje)

Tirane ALL

RA ENERGY SOLUTION

M31513505G
(Tregtim, implementimi, mirembajtje dhe menaxhimi i produkteve dhe projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike) dhe energjise se eres (eolike) dhe cdo produkti tjeter ne lidhje me kete s)

Durres ALL

C.C.

M31513039G
(Tregëtimin me shumicë dhe pakicë te sistemeve te kondicionimit,aspirimit ,termoizolimit dhe te gjitha llojet e sistemeve nrohje-ftohje. Projektimin dhe zbatimin e projekteve te kondicionimit aspirimit,ter)

Tirane ALL

CRYSTAL BLUE ALBANIA

M31513034M
(a.Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem; b.Import - eksport i mallrave industriale, ushqimore; c.Transport mallrash; d.Aktivitet ne fushen e hoteleri turizmit, bar,restorant, Air BNB, hotel. Mot)

Tirane ALL

SAY TEXX

M31513018H
(Import-Export dhe tregeti e rrobave dhe veshjeve te ndryshme)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni