Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Alba GINA
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

TV KLAN (Ish "MEDIA 6")

J71413001L
(Veprimtari ne fushen e mediave televizive. Ai perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te desti)

Tiranë 118451671 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)

K41719004D
(Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per si)

Tiranë 256228353 ALL

A G I A 2004

K51901009G
(Importimin dhe eksportimin, prodhimin, perpunimin, transformimin dhe tregtimin e mallrave dhe paisjeve te ndryshme te konsumit, paisjeve elektronike, materialeve te ndertimit dhe mallrave ushqtmore. Shoqeria)

Tirane ALL

TNSH sh.p.k (përthithur nga "TV KLAN")

K72407011O
(Prodhim dhe transmetim te programeve radio televizive.)

Tirane 555446 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni