Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arbis Prifti
Rezultate gjithsej: 2

ARTCOM CENTER

L61322039B
(Të ofrojë çdo dhe të gjitha shërbimet në lidhje me shërbimin e "telemarketingut" dhe "Contact Center outbound dhe inbound", ofrues shërbime interneti, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të )

Tiranë ALL

BISCHA ELEKTRO TECHNIK

M11926031R
(Aktivitet ne kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe/ose pjesmarrjen ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e krijuar ne baze te legj)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni