Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Armand Duka
Rezultate gjithsej: 8

A.I.B.A. KOMPANI

J61818528J
(Ne fushen e prodhimit: Prodhimi dhe tregtimi i vezeve; Prodhimi, mbareshtimi dhe tregtimi i zogjve; Prodhimi dhe tregetimi i ushqimeve blegtorale; Prodhimi dhe Tregtimi i plehut organik per bujqesine; Prodhimi )

Durres -31761511 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GO TECH

K91307509G
(Veprimtari ne fushen e prodhimit,magazinimit,e tregtimit te prodhimeve e ushqimeve blegtorale e bujqesore.Tregti Import-Eksport duke perfshire magazinimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te mallrave ushqimo)

Tirane 13162673 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ECO MARKET FOOD

K91312511U
(Veprimtari në fushën e prodhimit, magazinimit e tregtimit të prodhimeve e ushqimeve blegtorale e bujqësore, dhe furre buke. Tregti, Import-Eksport duke përfshirë magazinimin dhe tregtimin me shumicë dhe )

Vore 34515689 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

New Century

K91718022B
(Perpunim dhe tregetim me shumice dhe pakice kafeje dhe produktesh te tjera ushqimore.Eksport-Import te linjave teknologjike ushqimore,kryerja e sherbimeve te çdo lloji veçanarisht te atyre qe lidhen me organi)

Tirane 39390798 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

Agriland

L61404501U
(Prodhim dhe tregtim, Import- eksport me shumicë dhe pakicë për vete apo për llogari të të tretëve të produkteve bujqësore, lëndë të para dhe ndihmëse për ketë industri, pajisje, makineri, dhe lin)

Durrës ALL

RUGOVE

M21421045R
(Shitjen me shumice dhe pakice te ujit te pijshem te ambalazhuar. Tregtimin me shumice dhe pakice te pijeve te tjera apo te produkteve te ndryshme, te pijeve te ndryshme alkolike ose jo, lengjeve te frutave. )

Tirane ALL

D-Com

M41315020B
(Ofrim i sherbimeve te telekomunikacionit dhe platformave digitale; Sherbim interneti; Tregtim me shumice dhe pakice te mallrave dhe produkteve te ndryshme jo ushqimore, import-eksport te mallrave dhe produkteve)

Vore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni