Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Gjirokaster
Rezultate gjithsej: 5

UJESJELLES GJIROKASTER QYTET Sh.a 

J62903737T
(Furnizimi me ujë dhe mirëmbajtja kanalizimeve.)

Gjirokastër ALL

TRAJTIMI I STUDENTEVE SH A GJIROKASTER

K43128662E
(Trajtimi i studenteve te Universitetit "Eqerem Çabej" Gjirokaster me akomodim dhe sherbime te tjera, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi duke kryer cdo operacion tregtar dhe financiar te nevojshem, qe lidhe)

Gjirokastër -6545568 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër (Ish- Ujësjellës Kanalizime Qytet Gjirokastër)

K43522604G
(Prodhim dhe shitje ujë të pijshëm për popullatën, entet shtetërore, subjektet private që veprojnë në qytetin e Gjirokastrës si dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza për k)

Gjirokastër 11900145 ALL

KF LUFTËTARI

L63404601H
(Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin si dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e futbollit. Futja në tregun e l)

Gjirokastër ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër sh.a

M23329601L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem ikonsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se )

Gjirokaster ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni