Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bledar Habili
Rezultate gjithsej: 2

FOKUS 2020

M03419801U
(Aktivitet ne fushen e ndertimit, ndertim objektesh civile dhe publike, vepra arti, rruge etj. tregtim te cdo materiali ndertimi me shumice dhe pakice etj. ne konstruksione te fshatrave turistik, ne zhvillime e )

Kavajë ALL

MC Food

M03518801S
(Tregtimi me shumice e pakice, import eksport te artikujve te ndryshem ushqimore e industriale, fruta perime, automjete, pjese kembimi, prodhim dhe tregtim materiale ndertimi, inerte etj. Therje - perpunim mishi)

Kavajë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni