Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bukurosh Stafa
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

VIRES & FLAVOR

L81925008H
(Pjesmarrjen ne kapitalin aksioner nepermjet zoterimit te kuotave, aksioneve , obligacioneve dhe cfaredo titulli tjeter privat apo publik, edhe ne cilesine e drejtuesil te grupit, te pjesmarresve ne kapitalin)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni