Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Edevaldo Haxhiu
Rezultate gjithsej: 2

KOBRA SECURITY

K81618502N
(Ruajtjen dhe sigurimin e pasurive e objekteve publike dhe private, pasurive te luajtshme, makinerive, paisjeve, automjeteve dhe te vlerave materiale e monetare e jetes se shtetasve, vendas dhe te huaj, te puno)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni