Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elsa Zhega
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Albanian Medical Tourism - AMT

M21307037A
(Ne fushen e ushtrimit te veprimtarise agjensi udhetimesh turistike. Organizimin e udhetimeve turistike ne territorin e Republikes se Shqiperise si dhe jashte saj. Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit m)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni