Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gëzim Balla
Rezultate gjithsej: 2

ARILDA

J66702417H
(Ne punimet e montimet elektrike ne objekte te ndryshme,transport te mallrave te ndryshem. Tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, importteksport.Hapje baresh e restorantesh.Ndertime civile,industri)

Bulqize 868922 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni