Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Genci Likoskendaj
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

C.C.S. (Ish CTS COMPUTER TRADE COMPANY)

J61901033C
(Eksport Import dhe tregtim apo dhenie me qera i sistemeve per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve, hardware, software dhe te gjithe periferikeve te tyre. Krijim, zbatim, integrim te sistemeve te Inform)

Tiranë 72392297 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

C.C.S. OFFICE

K71630026T
(Import-eksport të pajisjeve të zyrave dhe të kancelarise, shërbime në fushën e informatikës, elektronikës,internet etj.Tregtim me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme. Tregtim me shumicë dhe pa)

Tiranë 4701266 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TETRA SOLUTIONS (Ish CCS SOLUTIONS)

K72017027P
(Krijim, zbatim, integrim te sistemeve te Informacionit dhe te Programeve Kompjuterike. Ndertim i sistemeve te komunikimit ne rrjete, import export tregti te pajisjeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se )

Tiranë 23336220 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GDi ( ish "GISDATA"; ish "GDi GISDATA")

K91923009F
(Sherbime konsulence (analize e proçesit te biznesit,specifikime te kerkesave te ITse,projektim,arkitekture e sistemeve te IT); Sherbime trajnimi, sherbime IT (planifikim i sistemit te informacionit,projekti)

Tirane 1640604 ALL

CLICK

M11808031Q
(Asistence ne ofrimin e sherbimeve te telekomunikacionit per pajtimtaret e shoqerive te telekomunikacionit, asistence ne shitjen e sherbimeve AVTU, mbledhjen e pagesave te pajtimtareve te shoqerive te telekom)

Tirane ALL

eOn

M22302014H
(-Operim, zbatim, dhenie me qera apo shitje te sistemeve dhe paisjeve per karikimin e makinave elektrike. Zbatimi dhe monitorimi i sistemeve, per administrimin e sherbimit te karikimit perfshire platforma onl)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni