Skip to content

GDi ( ish "GISDATA"; ish "GDi GISDATA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-24 14:06:51
JSON

NIPT: K91923009F
Administrator: Diedon Rexhepi
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime konsulence (analize e proçesit te biznesit,specifikime te kerkesave te ITse,projektim,arkitekture e sistemeve te IT); Sherbime trajnimi, sherbime IT (planifikim i sistemit te informacionit,projektim,zhvillim,zbatim,mbeshtetje,miremba jtje); Zhvillim te software-ve,marketing dhe shperndarje software-sh; Aktivitete konsulence inxhinierive teknike (shebime hartash,sherbime matjesh,sherbime projektesh inxhinierike,sherbime gjeodezike, etj.Importim,eksportim,tregtim te aparaturave elektronike,sisteme kompjuterike, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: GDi
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/07/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GDi GmbH eshte nje kompani e regjistruar ne regjistrin e kompanive te Gjykates Tregtare te Vjenes me Nr. FN 424223 h, me seli ne Vjene. Sipas Kontrates se Shitjes se Kuotave, date 13.10.2021

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 24.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit GDi, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Boran Loncaric , shtetas kroat, i datelindjes 1962, pronar perfitues, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme GDi d.o.o ( ish Gdi GISDATA d.o.o.), ndersa shoqeria GDi d.o.o ( ish Gdi GISDATA d.o.o.) zoteron 70% te kapitalit tek GDi. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.03.2016

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 27/07/2016, me ane te Prokures se Posacme Nr.732 Rep., Nr. 511 Kol., date 15.06.2016, me ane te se ciles shoqeria "GDi GISDATA" sh.p.k me administrator Z.Shpati Jupe caktojne si perfaqauese Z.Genci Likoskendaj qe te veproje ne baze te tagrave qe i lejon kjo prokure.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Gjin Bue Shpata", Nr.2/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.02.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Ndryshimi Emrit te Shoqerise GISDATA BV date 17.02.2010
Marreveshje Tr. Kuotash date 29.07.2015
Prokure e Posacme date 15.06.2016
Kontrate Shitje Kuotash date 13.10.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 24.02.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 753 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 773 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 335 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 383 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 582 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 788 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 640 604,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 418 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 079 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -877 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 941 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 711 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:35 915 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:20 420 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 806 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:25 146 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:37 156 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:68 904 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:51 649 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 475 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 950 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 685 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 31 593 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 540 732,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja