Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Geront Çela
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

BRUNES.

K37125203H
(Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka g)

Tiranë 129910838 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

deKoll

L31826005D
(Prodhim dhe tregtim : Llac i thate, koll, stuko, prodhime te tjera me baze cimento, grafiato te lengshme, bojra. Shoqeria mund te ndertoje objekte/ndertime civile ne funksion te aktivitetit te saj. Tregti me sh)

Durrës 2383899 ALL

MARINA DI VALONA

M01324008A
(Aplikimi pranë institucioneve/organeve shtetërore me qëllim marrjen e lejeve/autorizimive/licensave/miratimeve dhe cdo akti tjetër të nevojshëm për ndërtimin apo marrjen në përdorim të infrastruktura)

Tiranë ALL

BRUNES BUILDING

M21613030F
(Aktivitet ne fushen e investimeve per ndertim dhe administrim strukturash turistike, akomoduese, restorante etj. Aktivitet ne fushen e tregtise; tregti me shumice dhe pakice e artikujve te ndryshem ushqimore)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni