Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kastriot Sinanaj
Rezultate gjithsej: 2

BASHKIMI/L

J64103475Q
(Ne fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të veprave m)

Lushnje -8008460 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Z D R A V A ( ish ZDRAVO)

J84003411K
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te veprave me karakt)

Lushnje 6662965 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni