Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Selam Kastrati
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI (Ish MESH)

J61813529P
(Import, eksport, tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, lëndëve djegëse, servis automjetesh, lavazh automjetesh, gomisteri, tregti të artikujve të ndryshëm, tregti me shumic)

Durrës 709283693 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA)

K21711502V
(Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit)

Durrës 1254826900 ALL

Kardinal

M11628501E
(Prodhim, ambalazhim, tregtim uji natyral. Shitje me shumicë dhe pakicë të ujit të pijshëm të ambalazhuar. Prodhim, ambalazhim si dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të pijeve të tjera apo të produkte)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni