Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shkëlqim Kapllanaj
Rezultate gjithsej: 4

SHKELQIMI

J98624806P
(Ndërtime të ndryshme objektesh dhe lokalesh, ujësjellësish, rrugësh, ndërtesash, kanalizimesh si dhe riparime të pjesshme dhe të plote të këtij lloji, tregtim me shumicë dhe pakicë i materialeve të)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"SHKELQIMI 07"

K68121808W
(Ne fushen e ndertimit te cdo lloji, studimit, projektimit, ndertimeve civile, industriale, turistike, bujqesore, rikonstruksione, vepra betonarmeje te vecanta, portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudh)

Mallakaster 14915042 ALL

GJANICA ECO-ENERGY

M21317010C
(Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise.Ndertimi i parqeve fotovoltaike dhe prodhimi i energjisenga burimet e rinovueshme. Projektirni, ndertimi,rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve per prod)

Tirane ALL

"SIGNUM21"

M22728401E
(Ushtrimi i te gjitha veprimtarive ne fushen e ndertimit dhe prodhimit te produkteve te ndertimit. Konkretisht: Prodhimi, perpunimi, tregtimi i materialeve te ndryshme, minerale, metale, mermeri, guri, dhe cd)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni