Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Simon Lala
Rezultate gjithsej: 6

A & S -04 -ALBANIA

K31512086K
(Import-eksport, tregti të të gjitha llojeve të artikujve të ndryshëm, automjetesh, elektroshtëpiake, materialesh ndërtimi, inerte etj. Shërbime pastrimi, dezinfektimi, mirëmbajtje etj. Transport mallra)

Tiranë ALL

AS ENERGY

K81615504O
(Ndërtim dhe shfrytëzim i veprave energjetike, prodhim energjie, import-eksport materiale të ndryshme etj.)

Durres 80710 ALL

KORENTI

K91323006J
(Ndërtim dhe shfrytëzim të veprave hidroenergjetike, ndërtim e shfrytëzim të rrjetit elektrik, ndërtim hidrocentralesh dhe termocentralesh. Prodhim energjie nga burime të rinovueshme energjie, transmetim)

Tiranë ALL

SHUTINA ENERGJI

L01613008A
(Planifikim, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitjen e energjisë së prodhuar nga ai. Prodhim, furnizim, transmetim, shpërndarje, eksportim dhe shitje energjie elektri)

Lezhë 0 ALL

BARDHGJANA

L12018005I
(Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit BISAK tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet, financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e en)

Mirdite 0 ALL

SISANO ENERGY

M23518001S
(• Planifikimi, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga shoqëria nëpërmjet shndërrimit të enegjisë diellore (solar ener)

Berat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni