Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sofije Merkaj
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

XH & M (ish "M E R K A J")

J91825009L
(Tregtimin e artikujve ushqimore, industrial, elektroshtepiake, duhan-cigare, fruta-perime, materiale ndertimi, nafte e nenprodukte te saj - me pakice, grumbullim e tregtim te artikujve bujqesore e blegtorale, i)

Tirane 16519000 ALL

PRESTIGE Acqua Oligominerale (Ish BLUE EYE ONE)

L11312027P
(Import eksport, tregtim të të gjithë llojeve të artikujve ushqimore me shumicë dhe pakicë, etj. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Mjedisit <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Tiranë 0 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni