Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Agalliu
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

VELLEZERIT AGALLIU / M

K77405201T
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes.Tregti me shumice i vajrave lubrifikante,naftes import eksport i tyre,Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, materialev)

Vlore 10170069 ALL

AlbBau 2016

L63024402A
(Punime ndërtimi të çfarëdolloji dhe rikonstruksione. Prodhimi materialeve inerte. Tregtimi me shumicë dhe pakicë materialeve inerte. Projektim, realizim dhe menaxhim të vendgrumbullimeve të mbeturinave.)

Fier ALL

VELLEZERIT AGALLIU 20

M07214203A
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes. Tregti me shumice i vajrave lubrifikante, naftes, import eksport i tyre. Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, mat)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni