Skip to content

VELLEZERIT AGALLIU / M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-12 08:47:51
JSON

NIPT: K77405201T
Administrator: Sokol Agalliu
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes.Tregti me shumice i vajrave lubrifikante,naftes import eksport i tyre,Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, materialeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike, elektroshtepiake, pajisjeve te kembimit te automjeteve, pajisjeve te zyrave, import-eksporti i tyre.Aktivitet ne fushen e transportit per vete dhe per te trete.Transport nacional dhe internacional. Transport mallrash dhe pasagjeresh.Hapje bar-res (Vepritorant, piceri,aktivitet ne fushen e hotelerise.(Veprimtari sipas Aktit te Themelimit te "VELLEZERIT AGALLIU/M" SHA). Import bojrash industriale per lyerje konstruksionesh, anijesh, tubosh celiku.
Emërtime të tjera Tregtare: VELLEZERIT AGALLIU / M
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26.11.2007
Rrethi: Vlore
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 124 290 332,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Jonian Omeri, Xhevahire Agalliu, Valentina Agalliu
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Vlore, Mjet transporti, kamion Man Targe AA 788 HS
Vlore, Mjet Transporti, Toyota Hilux Foristrader 0.6 T, AA 317 YF
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I.Me date 25.02.2009, eshte realizuar bashkimi me perthithje te shoqerise "VELLEZERIT AGALLIU/M" Sha, me NUIS(NIPT) K77405201T (shoqeria perthithese) me shoqerine "VELLEZERIT AGALLIU" Shpk me NUIS(NIPT) K76812201SL (shoqeria e perthithur) dhe shoqerine "NEW PHOENIX" Shpk me NUIS(NIPT) J66915235S (shoqeria e perthithur). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerive te perthithura “VELLEZERIT AGALLIU" Shpk dhe shoqerise "NEW PHOENIX" Shpk, i kalojne shoqerise perthithese “VELLEZERIT AGALLIU/M". Shoqeria qe perthithet vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar".

II.Me date 05.11.2018, eshte vendosur: Shoqeria “TIR INTERNATIONAL OIL” shpk eshte dakort qe te realizoje bashkimin me perthithje duke u perthithur prej shoqerise “VELLEZERIT AGALLIU / M” shpk.

III.Me date 01.10.2020, shoqëria VELLEZERIT AGALLIU / M ndahet duke krijuar dy shoqeri te reja “VELLEZERIT AGALLIU 20 ” SHA dhe “FERRAMENTA VLORA 20” SHPK.
Ndryshime
Shënime: Statusi i shoqerise eshte i çregjistruar pa likuidim.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Novosele, Skrofotine, Rruga nacionale Vlore- Fier,Godina e Vellezerve Agalliu, Skrofotine, Novosele, Vlore.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2021
Statuti i Shoqerise
Vertetim i bashkimit te shoqerive date 25.02.2009
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 10.11.2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 28.08.2015
Vendim per bashkimin e shoqerive date 05.11.2018
Raport Marreveshje per ndarjen e shoqerise date 01.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 415 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 692 604,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 716 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 710 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 170 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 773 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 222 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 189 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 12 380 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 612 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:111 568 709,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:119 073 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:103 930 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:128 315 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:152 297 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 177 168 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 170 409 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 177 050 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 145 648 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 90 330 338,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : L.Kanani